home

WOLNOŚĆ

Chcemy, by każdy uczeń i każda uczennica mogła być sobą, żeby każdy mógł realizować się bez jakichkolwiek obaw.

SZACUNEK

Dbamy, by w naszej szkole każdy szanował każdego bez względu na swoje wartości, postawy czy wygląd.

KOLEŻEŃSTWO

Uczymy relacji opartych na zrozumieniu, życzliwości, serdeczności i wyrozumiałości.

POMOC

Budujemy wśród młodych ludzi przekonanie, że działanie na rzecz innych jest ważne i cenne.

SPOŁECZNOŚĆ

Dążymy do prawdziwej wspólnoty uczniów, rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz personelu szkolnego.

EKOLOGIA

Rozwijamy poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne, za zielone dziś i jutro.

Powiedz mi, a zapomnę.     Pokaż mi, a zapamiętam.    Pozwól mi zrobić, a zrozumiem

Konfucjusz