Month: Listopad 2015

Degustacja chleba

W ramach zajęć prozdrowotnych prowadzonych przez panią Grażynę Klicką w klasie „0” odbyły się pogadanki na temat zdrowego trybu życia, […]