Month: Czerwiec 2018

Rodzice dzieciom.

Dzięki funduszom zebranym w ramach składki na Radę Rodziców,  wspieramy szkołę między innymi kupując pomoce dydaktyczne oraz zabawki.   Rada […]