Month: Kwiecień 2019

Targi Ursynowskich Szkół Średnich

Prosimy, aby Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum wypełnili ankietę dostępną pod podanym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1JOCZpm9pV6WYybcDZ_YIE6hSHMs87bFLCkBj_XOg61k/edit Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane podczas […]

Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

Linki do czystych druków poniżej: Oświadczenie dla pracodawcy https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36 Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem: […]

Zebranie SU – 01.04.2019

01.04.2019 – odbyło się kolejne zebranie Samorządu Uczniowskiego. Zebranie poprowadziła Maria Niegowska. Pojawiła się prośba, aby przedstawiciele klas zadali dzieciom […]