Month: Lipiec 2019

Karty ZTM

Osoby, które składały elektroniczny wniosek o wydanie karty ZTM zapraszamy po odbiór tych kart do sekretariatu szkoły SP 313. Dotyczy Uczniów […]