Dziękujemy za udział w konkursie plastycznym na “Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”. Wszystkie prace były zachwycające!

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????