Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

Akcja “Góra Grosza” została zakończona. Zebraliśmy kwotę : 418,70 zł. Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własna rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowe.

Dziękujemy za udział w zbiórce pieniędzy, a Samorządowi Uczniowskiemu za przeprowadzenie akcji w naszej szkole.