Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali apel podsumowujący I semestr nauki w roku szkolnym 2017/2018, na którym zostały wręczone nagrody w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali i przedstawili społeczności szkolnej prezentację multimedialną na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych.