Samorząd Uczniowski zorganizował apel podsumowujący I semestr, na którym zostały wręczone nagrody i dyplomy. Na zakończenie została wyświetlona prezentacja, która dotyczyła bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.