Dnia 19 września odbył się pierwszy w roku szkolnym 2019/2020 apel samorządu uczniowskiego.  Starsi uczniowie przygotowali krótką prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w szkole oraz zachowania podczas lekcji i na przerwach. Przy wszystkich klasach zostały odczytane trójki klasowe. W sposób szczególny zostali oni zaproszeni do udziału w wyborach do samorządu szkolnego.