12 stycznia 2018 roku Uczniowie pod kieunkiem Nauczycieli przypominali i ustalali bezpieczne zasady zachowywania się w okresie ferii.