Książka BIEGIEM PO ROZUM DO GŁOWY – ćwiczenia wzbogacające dziecięcą wiedzę i twórcze myślenie to trzecia część z serii Słyszę, widzę, myślę i rysuję, to jak zawsze ciekawe połączenie niecodziennej zabawy z nauką, naturalne aktywizowanie do kreatywnego działania, ale przede wszystkim wartościowe i efektywne spędzanie wolnego czasu rodzica z dzieckiem czy nauczyciela z uczniem. To wreszcie gotowy pomysł na zniwelowanie chwilowej dziecięcej nudy w domu, szkole lub  świetlicy.

Proponowany przeze mnie materiał ćwiczeniowy skierowany jest głównie do uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, którzy systematycznie trenują konkretne
i niezbędne w szkolnym życiu umiejętności, rozwijają percepcję słuchową, spostrzegawczość wzrokową, twórcze, logiczne myślenie, wzbogacają zasób leksykalny, a także  doskonałą sprawność grafomotoryczną i koncentrację uwagi.
Starałam się tak opracować poszczególne ćwiczenia, aby były różnorodne, urozmaicone, a tym samym pozbawione monotonii i powtarzalności.

Zachęcam do ich wykonania, warto pamiętać, że taka umysłowa rozrywka
i niecodzienna zabawa ma uczyć, rozwijać, rozbudzać dziecięcą wyobraźnię, a przede wszystkim dostarczyć młodemu człowiekowi dużo radości  oraz  satysfakcji z wykonania kolejnego zdania.

Życzę wspaniałej, kreatywnej i efektywnej  zabawy,

pozdrawiam serdecznie

Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka – Autorka