Harmonogram zebrań

Harmonogram spotkań z Rodzicami:

Data Forma spotkania
10.09.2019r. Zebranie organizacyjne
15.10.2019r. Dzień otwarty
26.11.2019r. Zebranie
07.01.2020r. Zebranie

 informacja o ocenach i zagrożeniach za I semestr

06.02.2020r. Zebranie

 semestralne (czwartek)

24.03.2020r. Dzień otwarty
28.04.2020r. Zebranie
26.05.2020r. Zebranie

 informacja o ocenach i zagrożeniach za II semestr

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2018/2019 

 

02.11.2018r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

 

02.01.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

 

15.04.2019r. 

16.04.2019r.

17.04.2019r.

 

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

29.04.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

 

30.04.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

 

02.05.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze