Rada Rodziców

Rada Rodziców SP 313

Rada Rodziców przy SP 313 pomaga Szkole w jej sprawnym funkcjonowaniu i uatrakcyjnia uczniom czas spędzany w jej murach.

Radę tworzą przedstawiciele wszystkich oddziałów szkoły – w roku 2019/2020 jest to 16 osób, które przy współudziale innych zaangażowanych rodziców prowadzą szereg działań w ciągu roku.

Wspieramy nauczycieli i Samorząd Uczniowski w organizowaniu szkolnych imprez (jasełka, bal karnawałowy, Dzień Patrona, Sportowa Sobota, dyskoteki itp.) i projektów (np. Rowerowy Maj), opłacamy koszty udziału uczniów w konkursach zewnętrznych (np. Kangurek, Pingwin, Fox, Z poprawną polszczyzną na co dzień, Świetlik), finansujemy nagrody w konkursach i na koniec roku szkolnego, dofinansowujemy zakup pomocy dydaktycznych do sal i nowości czytelniczych do biblioteki, a także wspieramy dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, finansując ich wycieczki i przygotowując paczki świąteczne.

Abyśmy mogli skutecznie prowadzić nasze działania w ramach Rady Rodziców, sugerowana (i dobrowolna) składka miesięczna to 20zł . Ta kwota pozwoli nam opłacić wszystkie planowane atrakcje i nagrody dla dzieci, oraz zrealizować inne, wyżej wymienione działania.

Nr konta Rady Rodziców to 46 1020 1169 0000 8102 0009 5331 (Bank PKO BP, Oddział 16 w Warszawie). Przykładowy tytuł przelewu: „składka na RR – Jan Kowalski, klasa Ia”.

Rada Rodziców spotyka się 8-10 razy w roku na oficjalnych zebraniach. Mają one miejsce w szkole i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Pierwsze zebranie w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 19 września 2019 r. o  godz. 18:00 w sali 32 –  Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy też do przejrzenia oficjalnych dokumentów Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017: składu Rady, planu działań i budżetu: