Budżet RR 2016/2017

BUDŻET RADY RODZICÓW przy SP 313  
okres: rok szkolny 2016/2017  
       
Lp. Wpływy 2016/2017  
1 Wpłaty – składki na Radę Rodziców 38,000.00  
2 Wpłaty – składki na świetlicę 6,500.00  
3 Darowizny zebrane podczas kiermaszu i kawiarenki 5,000.00  
4 Inne (pozostałe darowizny, odsetki) 500.00  
  Razem 50,000.00  
       
Lp. Wydatki 2016/2017  
1 Udział w konkursach 2,000.00  
2 Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów 4,200.00  
3 Nagrody rzeczowe dla uczniów 11,000.00  
3a Konkursy szkolne 1,200.00  
3b Nagrody za Rowerowy Maj 1,500.00  
3c Nagrody za Sportową Sobotę 2,100.00  
3d Podziękowania dla klas za wpłaty na RR 1,400.00  
3e Nagrody książkowe na półrocze i koniec roku 4,600.00  
3f Pozostałe 200.00  
4 Organizacja imprez szkolnych 12,900.00  
4a Jasełka i kawiarenka 400.00  
4b Bal karnawałowy 1,800.00  
4c Dzień Patrona 3,000.00  
4d Sportowa Sobota 800.00  
4e Spotkania autorskie 1,600.00  
4f Rowerowy Maj 300.00  
4g Pozostałe imprezy 5,000.00  
5 Pomoce szkolne (multimedialne + dydaktyczne) 13,200.00  
5a Pomoce multimedialne 7,000.00  
5b Pomoce dydaktyczne 4,000.00  
5c Książki do biblioteki 2,200.00  
6 Wydatki świetlicy 6,500.00  
7 Samorząd Uczniowski 3,000.00  
8 Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe 1,000.00  
9 Nowa strona internetowa szkoły 2,900.00  
10 Koszty administracyjne RR 6,000.00  
11 Pozostałe koszty 500.00  
  Razem 63,200.00  
       
Lp. Szacowany stan środków w kasie i banku Prognoza 2016/2017  
1 Stan na początku roku szkolnego (1.09.2016) 26,853.37  
  w tym środki świetlicy 1,314.07  
2 Szacowane zmiany w trakcie roku szkolnego – 13,200.00  
3 Szacowany stan na dzień 31.08.2017 13,653.37  
  w tym środki świetlicy 1,314.07