Budżet RR 2018/2019

 
     
  BUDŻET RADY RODZICÓW PRZY SP NR 313  
  na rok szkolny 2018/2019  
     
    prognoza
Lp. Wpływy 2018/2019
1 Stan na początku roku szkolnego (1.09.2018) 23 589,67 zł
  w tym środki świetlicy 693,47 zł
2 Wpłaty – składki na Radę Rodziców 35 000,00 zł
3 Wpłaty – składki na świetlicę 5 000,00 zł
  Razem 63 589,67 zł
     
Lp. Wydatki 2018/2019
1 Udział w konkursach – opłaty (konkursy polonistyczne, matematyczne, językowe) 5 000,00 zł
2 Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów 4 000,00 zł
3 Nagrody rzeczowe dla uczniów 17 700,00 zł
3a Konkursy szkolne 2 500,00 zł
3b Nagrody na Festyn na Dzień Dziecka 2 800,00 zł
3c Nagrody za Sportową Sobotę 2 800,00 zł
3d Podziękowania dla klas za wpłaty na RR 1 400,00 zł
3e Nagrody książkowe i stypendia na półrocze i koniec roku 8 000,00 zł
3f Pozostałe 200,00 zł
4 Organizacja imprez szkolnych 12 500,00 zł
4a Jasełka i kawiarenka 400,00 zł
4b Bal karnawałowy 1 500,00 zł
4c Dzień Patrona 5 000,00 zł
4d Sportowa Sobota 1 000,00 zł
4e Spotkania autorskie 1 600,00 zł
4f Festyn 2 000,00 zł
4g Pozostałe imprezy 1 000,00 zł
5 Pomoce szkolne 8 200,00 zł
5a Pomoce dydaktyczne 6 000,00 zł
5b Książki do biblioteki 2 200,00 zł
6 Wydatki świetlicy 5 000,00 zł
7 Samorząd Uczniowski 3 000,00 zł
8 Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe 1 500,00 zł
9 Strona internetowa szkoły 500,00 zł
10 Koszty administracyjne RR 6 000,00 zł
  Razem 63 400,00 zł