Rada Rodziców – kontakt

RADA RODZICÓW SP 313

Facebook: www.facebook.com/RR313

email: rodzice313@gmail.com

Numer konta RR SP313:
46 1020 1169 0000 8102 0009 5331 Bank PKO BP, Oddział 16 w Warszawie