Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

List Ministra Edukacji dla Rodziców

Harmonogram działań Ucznia Szkoły Podstawowej

Plan naboru do szkół ponadpodstawowych

 

Z uwagi na zbliżający się trudny dla uczniów wybór dalszego kierunku kształcenia grupa rodziców przy współudziale młodzieży z klas gimnazjum i szkoły podstawowej, stworzyła portal www.wybieramszkole.pl, który ma na celu ułatwienie poszukiwania właściwej szkoły/klasy średniej podczas rekrutacji na rok 2019/2020 w zależności od kończonej szkoły (podstawowa czy gimnazjum).

Funkcjonalność portalu jest duża – zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:

typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),
lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),
rankingach,
przedmiotach rozszerzonych,
dniach otwartych
Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

Obecna oferta edukacyjna poszczególnych klas (rozszerzenia, przedmioty punktowane) na rok szkolny 2019/2020 dla m.st.Warszawy została pozyskana podczas Targów Edukacji PERSPEKTYWY oraz z informacji znajdujących się na stronach internetowych poszczególnych szkół a także umieszczonych tam Regulaminach Rekrutacji.

Dane są aktualizowane zgodnie z pojawiającymi się informacjami na stronach szkół lub na stronie biura edukacji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.wybieramszkole.pl/

 

Uprzejmie informujemy, że od 5 do 9 marca 2019 r. w godz. 9.00-18.00 w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się Targi Edukacyjne m.st. Warszawy, podczas których warszawskie licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia będą prezentowały swoją ofertę edukacyjną. Przewidujemy, że w ww. Targach uczestniczyć będzie ponad 40 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków uczniom odwiedzającym Targi spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:
1) 5 i 6 marca 2019 r.
godz. 9.00-16.00 prezentacje dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych,
godz. 16.00-18.00 prezentacje dla rodziców uczniów ósmych klas szkół podstawowych.
2) 9 marca 2019 r. godz. 9.00- 15.00 spotkania indywidualne dla uczniów i ich rodziców.
W trakcie Targów na zapleczu sali Rudniewa dyżur pełnić będą doradcy zawodowi m.st.Warszawy. Zapraszamy Uczniów i Rodziców na indywidualne konsultacje i rozmowy dotyczące wyborów edukacyjnych i zawodowych.

 

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz doradcy zawodowi Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES serdecznie zapraszają Uczniów klas VIII szkół podstawowych wraz z Rodzicami na indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Warszawskich Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego. Doradcy zawodowi zapraszają w dniach 23 lutego 2019 r. (sobota) oraz 24 lutego 2019 roku (niedziela) w godzinach od 10.00 do 15.00 do Ogrodu Zimowego Pałacu Młodzieży (wejście główne od ul. Świętokrzyskiej).
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Więcej informacji na stronie:
http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21350-warszawskie-dni-otwarte-doradztwa