Siatkówka_wpłaty

Semestr I  – 2019/2020

Do wpłaty Wpłacono Pozostało
1 Aleksander 157 157 0
2 Andrzej 157 165 -8
3 Marcin 157 157 0
4 Beata 157 0 157
5 Tomek 157 157 0
6 Marta P. 157 100 57
7 Paweł 157 100 57
8 Marta B. 157 314 -157
9 Monika 157 157 0
10 Wiesiek 157 157 0
11 Tomek Ki. 157 157 0
12 Maciej 157 0 157
13 Jakub 157 0 0
14 Jakub O. 157 159 -2

 

 

Pierwszy semestr 2018/2019

Wpłacono Brakuje Wpłacono na 2 semestr
AS 164 0 0
OC 164 0 0
MP 164 0 0
BW 170 0 6
TK 164 0 0
MP 164 0 0
PP 164 0 0
MB 264 0 100
MP 164 0 0
WP 164 0 0
Zebrane 1746 0

Drugi semestr (2018/2019)

Do wpłaty Wpłacono
AS 192 192
AJ 162 170
MP 192 192
BW 192 192
TK 192 192
MPo 192 192
PPo 192 192
MB 288 288
MPi 192 192
WPi 192 192
AW 192 200