Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe – “Sięgnij po więcej”

Projekt  „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!” – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!” realizowany jest ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  w okresie: grudzień 2019 – czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji   m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły oraz podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr.313 im. Polskich Odkrywców został stworzony:

Punkt Informacji i Kariery (PIK)

Punkt Informacji i Kariery ma za zadanie wspierać uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, poznawania siebie, odkrywania swoich mocnych stron, rozpoznawania obszarów własnych zainteresowań edukacyjnych i zawodowych, poukładania planów i przemyślenia strategii działania. Uczniom i Rodzicom podpowiemy, gdzie szukać informacji na temat szkół ponadpodstawowych oraz wskażemy miejsca, w których można uzyskać kompleksową pomoc z zakresu doradztwa zawodowego na terenie m.st. Warszawy.

Projekt „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!”

skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

PIK prowadzi:  Grażyna Klicka

Do PIK można się zgłosić w godzinach dyżurów koordynatora lub uzgodnić termin indywidualnie. Pierwszeństwo będą miały osoby, które wcześniej umówią się na spotkanie poprzez system Librus lub telefonicznie.

Harmonogram dyżurów koordynatora:

Grażyna Klicka                  –    środa   godz.  14.45 – 17.00                                            

Zapraszam serdecznie