Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021 

14.10.2020 r.Dzień Komisji Edukacji NarodowejDzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
12-13.11.2020 r.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
04-05.01.2021 r.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
    25.05.2021 r. 
26.05.2021 r.27.05.2021 r.
 Egzamin ósmoklasisty
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
04.06.2021 r.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych