Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020 

14.10.2019r.Dzień Komisji Edukacji NarodowejDzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
31.10.2019r.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
02-03.01.2020r.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
20.04.2020r.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
21 – 23.04.2020r.Egzamin ósmoklasisty -dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
12.06.2020r.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych