Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący: Mikołaj Tur kl. VIII B

Zastępca: Bartek Błaszczyk kl. VIII A

Sekretarz/ Skarbnik: Mateusz Łojewski kl. VII B

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 

p. Elżbieta Futyma – Mazur

p. Jarosław Niedziałek

p. Maria Niegowska

p. Sylwia Perczak