02.11.2018r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

 

02.01.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

 

15.04.2019r. 

16.04.2019r.

17.04.2019r.

 

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

29.04.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

 

30.04.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

 

02.05.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze