Linki do czystych druków poniżej:

Oświadczenie dla pracodawcy
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Wzór wniosku_zus

Wzór oświadczenia

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców