26 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców
w Warszawie odbył się koncert laureatów XIII Dzielnicowego Konkursu Pieśni
i Piosenki Patriotycznej objęty honorowym patronatem burmistrza Dzielnicy Ursynów – Pana  Roberta Kempy.

Obecni na uroczystości przedstawiciele władz oświatowych Dzielnicy Ursynów:
p. Joanna Sienicka- naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Ursynów, p. Robert Zalewski- zastępca burmistrza oraz p. Magdalena Gogacz – główny specjalista Wydziału Oświaty uświetnili swoją obecnością to ważne wydarzenie w naszej szkole.  Pani Joanna Sienicka wręczyła laureatom i wyróżnionym dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane z budżetu Dzielnicy Ursynów, a nauczycielom przygotowującym uczniów do udziału w konkursie  podziękowania.

Konkurs ma na celu wzmacnianie wartości patriotycznych i popularyzowanie pieśni
i piosenek  związanej z  tą tematyką wśród dzieci i młodzieży. Od wielu lat cieszy się zainteresowaniem uczniów i nauczycieli ursynowskich szkół. W tym roku w konkursie uczestniczyli uczniowie z 10 szkół podstawowych: SP 100, SP 310, SP 313,
SP 318, SP 319, SP 322, SP 323, SP 336, SP 343 oraz  Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 Sióstr Niepokalanek.

Nagrodzeni  i wyróżnieni zostali:

  • W kategorii solistów klas l-lll:

I miejsce – Mateusz Radomski – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek

II miejsce – Paulina Pliszka – SP 319

III miejsce – Emilia Furmaga – SP 313

  • W kategorii solistów klas lV-Vlll:

I miejsce – Katarzyna Kopniak – SP 319

II miejsce – Magdalena Kalicińska – SP 343

III miejsce – Barbara Wojciechowska – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek

Wyróżnienia:

Karolina Kowalska – SP 310

Zuzanna Skoczek – SP 323

  • W kategorii zespołów klas l-lll:

I miejsce – Zespół wokalny – SP 343

II miejsce –  Zespół KANNOFONIA –  SP 319

III miejsce – Zespół wokalny SP- 322

  • W kategorii zespołów klas lV-Vlll:

I miejsce – Zespół wokalny SP 322

II miejsce-  Zespół wokalny SP 310, Tercet wokalny SP 336

III miejsce – Zespół KANNOFONIA SP 319

Wyróżnienie:

Tercet wokalny – SP 318

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy Konkursu