10 lutego 2014r. w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu. Jego celem było uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu oraz ukazanie sposobów bezpiecznego poruszania się w przestrzeni wirtualnej.

Uczniowie klas I-III wzięli udział w projekcie: Poznaj zasady bezpiecznego Internetu, który obejmował zapoznanie dzieci z najważniejszymi zagrożeniami oraz sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, związanych z korzystaniem z komputera podłączonego do Sieci. Dzieci z zainteresowaniem śledziły materiały zawarte w prezentacji multimedialnej, słuchały informacji, zadawały i odpowiadały na pytania.

Uczniowie klas IV- VI rozwiązywali w zespołach klasowych problem: Co robić, aby bezpiecznie korzystać z Internetu?. Wyniki swojej pracy prezentowali na forum. Zebrane informacje to prawdziwy kodeks postępowania współczesnego internauty. Prezentacja multimedialna: Jestem odpowiedzialny. Dbam o swoje bezpieczeństwo w Sieci. przybliżyła uczniom zagadnienia związane z cyberprzemocą, dokonywaniem niewłaściwych zakupów za pośrednictwem Internetu, nawiązywaniem i tworzeniem sieci znajomych.

Ponadto w programie znalazły się informacje dotyczące bezpiecznych stron WWW, w tym portali edukacyjnych dla młodszych i starszych uczniów. Na zakończenie dzieci oglądały fragmenty filmów animowanych, przedstawiających najważniejsze zagrożenia, wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu.

W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu został ogłoszony konkurs plastyczny: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów!

Program przygotowały i zrealizowały: Agnieszka Karwot- pedagog szkolny i Monika Strublewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.