Europejski Tydzień Świadomości DysleksjiwPolsce zaplanowany jestna okres  05 – 11  października 2020 r. Z tej okazji na terenie naszej szkoły w dniach 26 – 30 października 2020 r. odbędzie się szereg różnorodnych działań przybliżających problem  specyficznych trudności w nauce i w mowie dziecka.

Tegoroczny Tydzień Świadomości Dysleksji i Logopedii w Szkole Podstawowej nr  313 przebiegać będzie pod hasłami :

Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań”

„Moja wymowa będzie wzorowa”

Serdecznie zapraszamy:

Grażyna Boroń, Jolanta Puk, Anna Kempisty, Joanna Brodnicka, Małgorzata Hryniewicz – Czarnecka