Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Polsce zaplanowany jest na okres 07 – 11 października 2019 r. Z tej okazji na terenie naszej szkoły w dniach 21 – 25 października 2019 r. odbędzie się szereg różnorodnych działań przybliżających problem specyficznych trudności w nauce i w mowie dziecka. Tegoroczny Tydzień Świadomości Dysleksji i Logopedii w Szkole Podstawowej nr 313 przebiegać będzie pod hasłami : „Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją” „Moja wymowa będzie wzorowa” Organizatorki przygotowały bogatą ofertę skierowaną do: • uczniów: liczne konkursy, aktywny udział w zaproponowanych ćwiczeniach, zabawach i grach na terenie szkoły • rodziców: wystawy, konsultacje ze szkolnymi specjalistami, udział w proponowanych zadaniach (np. czytanie uczniom) • nauczycieli: indywidualne rozmowy, konsultacje Serdecznie zapraszamy: Joanna Brodnicka Małgorzata Hryniewicz – Czarnecka Marina Pap Grażyna Boroń