„Uczeń z dysleksją też czyta książki „

To hasło przyświecało tegorocznemu Europejskiemu Tygodniowi Świadomości Dysleksji. Również w naszej szkole podjęto rożnego rodzaju działania.

Klasa 7 b udała się na boisko szkolne, na którym uczniowie czytali z podziałem na role komedię Aleksandra Fredry „ Zemsta”. Największą popularnością cieszyły się fragmenty zawierające rożnego rodzaju komizmy. W ten nietypowy sposób uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji i jednocześnie zapoznali się z fragmentami swojej lektury.

Aleksandra Dąbkowska