W miniony piątek klasa 6 b wzięła udział na lekcji historii w grze dydaktycznej  „Podaj cegłę”, która pozwoliła  utrwalić wiadomości na temat powstania PRL – u. O sukcesie zespołu decydowała  zarówno poprawność udzielanych odpowiedzi, jak i szybkość reakcji.

Forma rozgrywki nawiązywała  do charakterystycznego dla czasów powojennych sposobu przekazywania cegieł przez osoby pracujące na placu budowy. Członkowie grupy, ustawieni  w szeregu, mieli za zadanie przekazać cegłę kolejnej osobie.  Prócz poprawnie udzielonej odpowiedzi liczył się także czas wykonania zdania. Zwyciężyła drużyna, która jako pierwsza ukończyła rozgrywkę i podała  cegłę na koniec kolejki.                                                                                                     

Aleksandra Dąbkowska,

nauczyciel języka polskiego i historii