Szanowni Państwo,

Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego przekazuje informacje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/9ebe386f

W załączeniu przekazujemy również ” Instrukcję ” do elektronicznego składania wniosków.

Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod adresem: https://www.wtp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/wniosek_o_wydanie_wkm.pdf

Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków. Termin złożenia wniosku będzie się przekładał na termin odbioru karty.

INSTRUKCJA DO WNIOSKU