Ogłaszamy konkurs plastyczno-techniczny „MASKA ZAJĄCA WIELKANOCNEGO”. Cele konkursu:

– przedstawienie różnych technik plastyczno-technicznych,

– upowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych.

– wykazanie się inwencją twórczą i kreatywnością,

– rozwijanie wrażliwością estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 0-VI. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maski zająca wielkanocnego. Głównym kryterium oceny prac będą: pomysłowość i oryginalność pracy, dobór materiałów, walory artystyczne i estetyczne.

Wielkość oraz technika prac jest dowolna. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę przestrzenną. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.

Maskę zająca wielkanocnego należy ubrać w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa).

Prace oceniać będzie komisja w składzie: p. A. Pożarycka, M. Niegowska, p. M. Mysłek, p. M. Wroniszewski, p. P. Jaworski. Jury przyzna I, II i III miejsce, może również przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od liczby i poziomu artystycznego prac. Nagrody zostaną rozdane na apelu podsumowującym rok szkolny. Decyzje komisji są ostateczne. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!