Po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa 1 odbył się Dzielnicowy Konkurs Pieśni           i Piosenki Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów, pana Piotra Guziała. Celem organizowania konkursu jest ocalenie od zapomnienia pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej oraz ich popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży. Uroczystość stanowi okazję do przypomnienia wydarzeń i postaci historycznych, o których jest mowa w utworach muzycznych.

Pieśni i piosenki z różnych okresów w dziejach Polski zaprezentowali uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych: SP 16, SP nr 96, SP 310, SP 313, SP 319, 323, SP 322, SP nr 330, SP 340.

14 listopada odbył się koncert galowy, podczas którego wystąpili laureaci konkursu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów, pan Witold Kołodziejski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, pani Mirosława Żurawska.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane ze środków finansowych Dzielnicy Ursynów.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyli:

W kategorii solistów klas 0–III:

  • Antonina Michalik SP 319.

W kategorii solistów klas IV–VI:

  • Emilia Metryka SP 323 (I miejsce),
  • Oskar Formella SP 322 (II miejsce),
  • Witold Chorąży SP 313 (III miejsce).

W kategorii zespołów klas 0–III:

  • koło muzyczne SP 319 (I miejsce),
  • zespół wokalny SP 313 (II miejsce),
  • zespół wokalny SP 310 (III miejsce).

W kategorii zespołów klas IV–VI:

  • zespół wokalno-instrumentalny SP 323 (I miejsce),
  • zespół wokalno-instrumentalny SP 322 (II miejsce),
  • zespół wokalny SP 313 (III miejsce).