Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie „Lato w Mieście”, który będzie realizowany w dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

W 13 wakacyjnych placówkach edukacyjnych (wykaz poniżej), zlokalizowanych w szkołach podstawowych, zostanie zapewniona opieka dla 2 630 uczestników, uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem dzieci z oddziałów przedszkolnych, które będą mogły skorzystać z dyżurów wakacyjnych organizowanych w ursynowskich przedszkolach i szkołach podstawowych).

Uczestnicy programu będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, muzycznych czy plastycznych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą mogły także korzystać z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów filmowych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych czy też uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Udział we wszystkich ww. aktywnościach jest bezpłatny!

UWAGA!!!!

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Programu „Lato w Mieście 2018” zostaną podane w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje na temat programu:

Agnieszka Kowalska – Wydział Oświaty i Wychowania Dla Dzielnicy Ursynów koordynator dzielnicowy, tel. 22 443 75 13 ag.kowalska@ursynow.pl

Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów

zastępca koordynatora dzielnicowego, tel. 22 443 72 78

pnietz@ursynow.pl