Uczniowie z kl. III „a” wraz z wych. p. Magdaleną Mysłek, z kl. III „c” wraz z wych. p. Aleksandrą Jakubczak i z kl. IV „a” wraz z wych. p. Anną Pożarycką uczestniczyli przez cały rok szkolny 2013/2014 w comiesięcznych „Lekcjach w Kinie”, które odbywały się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej i były prowadzone przez panią Karolinę Taranko. Pierwszy moduł: „W moim świecie”, przeznaczony był dla uczniów klas III, a drugi moduł: „To, co dla mnie ważne”, przeznaczony był dla uczniów klasy IV. Podczas zajęć uczniowie otwarcie dyskutowali, dzielili się opiniami i wyrażali swoje poglądy, rozmawiali o tematach dla siebie ważnych oraz poznawali również definicje różnych pojęć. A także rozwijali wyobraźnię i poszukiwali inspiracji do twórczości. Każda lekcja obejmowała wykład, prezentację multimedialną, projekcję filmową oraz zadania i ćwiczenia dotyczące tematu zajęć. Po każdej prezentacji uczniowie wychodzili oczarowani filmem, za co dziękujemy prowadzącej J