Powiedz mi, a zapomnę.     Pokaż mi, a zapamiętam.    Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz