zebrania samorządu uczniowskiego odbędą się:

29.03 o godzinie 10.35 – sala 38 –  odbyło się – zebranie poprowadził Pan Jarosław Niedziałek.

Poniedziałek 1.04 o godzinie 12.35 w sali 34
Środa 10.04 o godzinie 12.35 w sali 33