Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

NOWY Harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021