Dnia 4 września 2017r. w Szkole Podstawowej Nr 313 im. Polskich Odkrywców przy ul. Cybisa zabrzmiał pierwszy dzwonek oznajmiający rozpoczęcie roku 2017/18. Uczniowie klas starszych przywitali zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i młodszych kolegów. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Ursynowa- Pan Robert Kempa, któremu cała społeczność szkolna podziękowała za wkład i osobiste zaangażowanie w powstanie obiektu sportowego przy szkole. Po części artystycznej uczniowie wspólnie z Burmistrzem udali się na nowe boisko szkolne. Pan Robert Kempa w asyście dzieci i Pani dyrektor szkoły uroczyście otworzył nowy obiekt sportowy przecinając wstęgę. Spontanicznie jako pierwszy strzelił gola, a za jego przykładem poszli uczniowie. W podziękowaniu po wieloletnim oczekiwaniu na boisko szkolne dzieci podarowały Panu Burmistrzowi dwie piłki – jedną do piłki nożnej z napisem “Dziękujemy”, a drugą do piłki siatkowej z napisem “Czekamy” z nadzieją na nowe boisko do siatkówki w następnym roku kalendarzowym. Uczniowie dzięki powstaniu nowego obiektu będą mogli rozwijać swoje umiejętności sportowe nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale również podczas zajęć pozalekcyjnych. Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu DZIĘKUJEMY.