Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która profesjonalnie dokształciła nauczycieli w udzielaniu pierwszej pomocy, mogliśmy w “Zeróweczce” przeprowadzić warszaty pt. “Ratujemy i uczymy ratować”. Dzieci zdobyły doświadczenie, które zostanie w ich pamięci na zawsze.

Laura Walburg i Magdalena Mysłek