Pracownia Dobrych Rodziców (PDF)

Zachęcamy Państwa do udziału w ciekawych, bezpłatnych warsztatach dla rodziców nastolatków organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia (projekt finansowany jest ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy).

 

Pracownia Dobrych Rodziców
Warsztaty dla rodziców nastolatków na Ursynowie

Czy Twoja relacja z nastolatkiem jest dla Ciebie trudna, masz trudności z jasnym określeniem swoich granic i stawianiu
ich swojemu dziecku? Czy często reagujesz złością na jego zachowanie, a zależy Ci na tym by z nim rozmawiać i je
rozumieć? Wszystkich borykających się na co dzień z problemami w relacjach z dorastającymi dziećmi Stowarzyszenie
Syntonia zaprasza do udziału warsztatach, na których popracujemy nad budowaniem i utrzymaniem dobrych relacji .
Zapraszamy na warsztaty o budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji i komunikacji z dorastającymi dziećmi a także
zapobieganiu zachowaniom ryzykownych, na których:

 przyjrzysz się swoim potrzebom, granicom, trudnościom,
 porozmawiamy o Twoich przekonaniach dotyczących wychowania i oczekiwaniach w stosunku do dziecka,
 dowiesz się jak kontrolować swoją złość i reagować na trudne zachowania dziecka,
 poszukamy Twoich mocnych stron i sposobów wykorzystania ich w budowaniu dobrej relacji z dzieckiem
 dowiesz się jak możesz chronić dziecko przed podejmowaniem przez nie zachowań ryzykownych i które
zachowania powinny wzmóc Twoją czujność.

Miejsce spotkań: Klub Przy Lasku, ul. Lasek Brzozowy 2
Zapisy i informacje: rodzice@syntonia.org.pl, tel.: 792 765 790, www.syntonia.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszeniesyntonia/

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia.
Projekt finansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych
Pracownia Dobrej Komunikacji
termin I – 21 października lub 18 listopada 2017 w godzinach 10:00 – 17:00
Jak rozmawiać z nastolatkiem? Jak się dogadać i nie zwariować? Jak mówić o swoich oczekiwaniach, potrzebach i jak
słuchać? Zapraszamy na warsztat w kwietniu lub maju.

Pracownia Dobrych Relacji

termin I – 29 października lub 26 listopada 2017 w godzinach 10:00 – 17:00
Jak dbać o dobrą relację z dostającym dzieckiem? Z czego wynikają pojawiające się trudności? Jak sobie z nimi radzić?
Zapraszamy na warsztat w kwietniu lub maju.
Spotkania na temat zachowań ryzykownych
Cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przez terapeutę uzależnień. Spotkania pozwolą poszerzyć wiedzę z zakresu
zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie komputera, używanie alkoholu czy narkotyków, wczesne kontakty
seksualne, a także doskonalić umiejętności rozpoznawania przejawów niepokojących zachowań i ochrony przed nimi
dorastających dzieci.

Tematy spotkań:

Alkohol, leki, narkotyki – 28 października 2017, w godzinach 10:00 – 13:00
Komputer, Internet, telefon – 29 października, w godzinach 10:00 – 13:00
Agresja i autoagresja – 19 listopada 2017 w godzinach 10:00 – 13:00
Zaburzenia odżywiania – 25 listopada2017 w godzinach 10:00 – 13:00
Przedwczesna inicjacja seksualna – 9 grudnia 2017 w godzinach 10:00 – 13:00