Szanowni Państwo,

Informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” rozpoczną się 17 maja od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Opłaty za obiady – należy dokonać na konto 71 1030 1508 0000 0005 5034 2065

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
17 maja godzina 12.00 29 maja godzina 12.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
7 czerwca godzina 16.00 Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
7 czerwca godzina 16.00 18 czerwca godzina 12.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00 18 czerwca godzina 15.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:

– karty kwalifikacyjnej – potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia

w Programie

19 czerwca godzina 16.00 Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
21 czerwca godzina 12.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
21 czerwca godzina 12.00 31 sierpnia Zapisy na wolne miejsca

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Lato w mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za posiłki, w terminie do 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

  • Opłatę w wysokości 7 złotych za dzień, należy wpłacić na rachunek bankowy:

    71 1030 1508 0000 0005 5034 2065 

    W treści przelewu należy wpisać: „opłata za posiłki w programie „Lato w mieście”, (termin) – imię i nazwisko uczestnika”