Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy nasza szkoła przystapiła do programu RUR (Ratujemy i Uczymy Ratować).

Uczniowie klas I – III oraz “zerówki” pod kierunkiem nauczycieli p. Magdaleny Mysłek i p. Laury Walburg poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, numery alarmowe i sposób zachowania się w przypadku zagrożenia życia.

W części praktycznej ćwiczyli istotne elementy ratownictwa takie jak: sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej, ułożenie jej w pozycji bocznej, bezpiecznej oraz przeprowadzali na fantomach resuscytację w sytuacji braku oddechu.

Zajęcia te kształtują właściwe nawyki u małych dzieci, dzięki którym pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.