REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY MAJ 2018 W WARSZAWIE
INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Kampania Rowerowy Maj (zwana dalej Kampanią) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i oraz ich pracowników z terenu m.st. Warszawy.
2. Kampania organizowana jest przez m.st. Warszawę (zwane dalej Organizatorem lokalnym) w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem głównym).
3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.
4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły lub odbyte w dniach od 7 do 30 maja 2018.
5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 500 m.
6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.
7. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.
8. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz szkolnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:
a. trzy najlepsze szkoły w skali miasta otrzymają nagrody rzeczowe
b. najlepsze klasy w każdej szkole otrzymują wycieczki klasowe
c. najaktywniejsi uczniowie otrzymają upominki rowerowe.
9. O wyniku placówki lub klasy/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.
10. Kampania prowadzona będzie z użyciem dedykowanego programu informatycznego oraz strony www.rowerowymaj.eu na której zamieszczone będą wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.
11. Za oficjalne wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie www.rowerowymaj.eu z dnia 31.05.2018 r. godz. 6:00.

Regulamin Kampanii Rowerowy Maj 2018