Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022