Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców serdecznie zaprasza na zebranie informacyjne dotyczące organizacji oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2019r. (wtorek) o godz. 18.00.

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie: www.edukacja.warszawa.pl.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Aktywny Sześciolatek w I klasie”

W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do wcześniejszego podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania.  Nauka nowych rzeczy może być dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie potraktuje jej jako przymusu.

Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:

 • 4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),
 • atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe – w ramach pracy świetlicy szkolnej
  m.in. zajęcia rozwijające kreatywność (np. szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),
 • nauczanie z wykorzystaniem metody projektu – jedna z najbardziej skutecznych metod edukacji polegającej na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej
  nad zadanym tematem (może trwać kilka tygodni lub miesięcy) – metoda może być stosowana już w przedszkolu,
 • naukę na I zmianę,
 • 4 bezpłatne bilety do kina/teatru w ramach wyjść klasowych, wpisujących się
  w realizację edukacji kulturalnej,
 • program „Sześciolatek bez prac domowych”,
 • udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej” – program będzie realizowany przez certyfikowanych edukatorów, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wprowadzają dzieci w tematykę zasad dotyczących bezpieczeństwa
  oraz prostych czynności ratowniczych, dziecko po realizacji programu powinno:

  • wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś straci przytomność, w sytuacji krwotoku z nosa, poparzenia,
  • potrafić powiadomić odpowiednie służby o sytuacji niebezpiecznej – znać numery 112, 999, 997, 998,
  • wskazywać i nazywać przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, woda utleniona, plaster, gaza,
  • umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikać ich;
  • wiedzieć, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,
  • w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i próbować przewidywać skutki swoich zachowań,
  • potrafić się przedstawić i wiedzieć, komu można podawać informacje na temat danych osobowych,
 • udział w bezpłatnych programach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów):
  • „Sportowy Sześciolatek” (przygotowanie do gier zespołowych – nauka współpracy w grupie, działania według ustalonych zasad, poznanie podstaw wybranych gier zespołowych).
  • „Od zabawy do sportu” – projekt miejski, mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Projekt jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej. Łączy rozwój motoryczny z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli
   i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego kibicowania).
 • bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),
 • udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia: „Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”.
 • możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
 • zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny, prowadzone przy wsparciu szkolnych specjalistów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Projekt będzie realizowany w oddziałach z co najmniej 75% udziałem sześciolatków.

 

Szanowni Państwo,

Rodzice Sześciolatków

Zapraszam wszystkich Państwa do zainteresowania się ursynowskim projektem „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”.

„Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie” to pomysł na to jak poprzez wcześniej rozpoczętą, ciekawie zorganizowaną edukację, zwiększyć szanse Państwa dzieci na sukces
w dorosłym życiu. Start dziecka w szkole będzie łatwiejszy dzięki realizacji dwumiesięcznego programu adaptacyjnego, który rozpocznie się 1 września 2019 r. i pozwoli uczniom poznać nowe otoczenie, kolegów i koleżanki, strukturę szkoły oraz nauczycieli i innych pracowników. Dziećmi zaopiekują się nie tylko odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem sześcioletnim nauczyciele, ale również grupa specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podobnie jak w tym roku, organizacja zajęć w przyszłym roku szkolnym będzie uwzględniała potrzeby rozwojowe sześciolatków poprzez m.in.: kreatywne wykorzystywanie przestrzeni szkolnych i zapewnianie dzieciom różnych aktywizujących działań edukacyjnych, tworzenie warunków do rozwijania talentów i zainteresowań podczas zajęć dodatkowych. Praca nauczycieli świetlicy będzie skorelowana z pracą nauczycieli uczących w klasie.

Zapewniam, że nauka w szkole nie musi być tylko obowiązkiem. Może być również wspaniałą przygodą i zabawą dającą szansę na rozwój kreatywności i samodzielności oraz zdobycie wielu ciekawych doświadczeń i nabywanie umiejętności, których wykonywanie będzie sprawiało dzieciom radość. Na dzieci sześcioletnie czeka naprawdę atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych i programów edukacyjnych.

Projekt „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie” jest propozycją dla tych rodziców, którzy uważają, że ich dziecko powinno rozpocząć edukację szkolną w wieku sześciu lat. Obowiązek szkolny zaczyna się od 7 roku życia, ale ustawodawca pozostawił rodzicom sześciolatków prawo do decydowania o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji szkolnej,
pod warunkiem, że dziecko osiągnęło tzw. dojrzałość szkolną.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej dzielnicy www.ursynow.pl  oraz już wkrótce na stronach internetowych wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli. Dodatkowych informacji będą udzielali również dyrektorzy wymienionych wyżej placówek W dniu 14 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 340, w godzinach od 17.00 do 20.00 będzie można porozmawiać z nauczycielką, prowadzącą w tym roku szkolnym projekt „Aktywny Sześciolatek” w tej placówce.

Burmistrz

Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

              Robert Kempa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”- informacje dodatkowe

W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania. Nauka nowych rzeczy jest dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie traktuje jej jako przymusu.

Z prowadzonych badań wynika, że dzieci, rozpoczynające rok wcześniej swą przygodę z edukacją szkolną mają szansę być lepiej rozwinięte niż ich rówieśnicy, a ich potencjał umysłowy może być efektywniej wykorzystany. Aby dziecko prawidłowo rozwijało się intelektualnie potrzebuje bodźców, które skłonią go do podjęcia wysiłku. Szkoła realizująca ten projekt jest w stanie dzieciom to umożliwić.

Czytając, pisząc czy rozwiązując zadania w sytuacjach szkolnych, dziecko szybciej rozwinie swoje zdolności. Stanie się bardziej dojrzałe emocjonalnie, usamodzielni się, będzie bardziej odważne i pewne siebie. Łatwiej poradzi sobie z nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi. Zarówno z rówieśnikami jak i starszymi od siebie. Nie chodzi też o to, żeby dzieci zmuszać do nauki, ale żeby nie hamować ich naturalnej ciekawości, aby pokazywać im świat, a nie go zasłaniać.

Z czym spotka się Sześciolatek w pierwszej klasie:

 1. Dziećmi zaopiekują się nie tylko odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem sześcioletnim nauczyciele, ale również grupa specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Sześciolatek rozpoczynając naukę w pierwszej klasie nie musi umieć czytać, pisać i liczyć, będzie nabywał te umiejętności etapami.
 3. O tym kiedy i ile będą trwały poszczególne zajęcia zdecyduje nauczyciel, na podstawie możliwości dzieci.
 4. Organizacja zajęć będzie uwzględniała potrzeby rozwojowe aktywnych sześciolatków (kreatywne wykorzystywanie przestrzeni szkolnych i zapewnienie dzieciom swobody, czasu na ruch i aktywne działania edukacyjne).
 5. Dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas różnorodnych zajęć dodatkowych.
 6. Praca świetlicy jest dostosowana do różnych aktywności i potrzeb rozwojowych dzieci sześcioletnich, działania nauczycieli świetlicy będą skorelowane z działaniami nauczycieli uczących w klasie.
 7. Sześciolatki będą uczyły się samodzielności i odpowiedzialności za siebie i za innych uczestnicząc w atrakcyjnych programach edukacyjnych.