2 września 2013roku , to dzień, w którym cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystości rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.  Punktualnie o  godzinie 9:00, pani dyrektor – Alicja Patalas – powitała uczniów,  nauczycieli,  pracowników szkoły oraz licznie przybyłych rodziców. Uczniom życzyła dobrego  roku, pełnego sukcesów w pracy i w nauce. Po przemówienia pani dyrektor,  uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.