14 października 2013r. odbyła się w naszej szkole uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia, z udziałem  Pani dyrektor i Pani wicedyrektor, nauczycieli i rodziców pierwszoklasistów. To ważne wydarzenie. Najmłodsze dzieci zostają przyjęte w poczet uczniów szkoły.

Z tej okazji uczniowie klasy 1a i 1b pod kierunkiem wychowawców: Małgorzaty Lipińskiej i Moniki Strublewskiej przygotowali i zaprezentowali program słowno-muzyczny: Jestem uczniem pierwszej klasy. Wszyscy z przejęciem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Po ślubowaniu, Pani dyrektor Alicja Patalas pasowała wszystkie dzieci na uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców w Warszawie.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i szkolne legitymacje.