14 października 2014r. w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość – Ślubowanie klas I. Sześcio – i siedmiolatki przygotowały program artystyczny – recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Ważnym momentem dla każdego pierwszoklasisty było ślubowanie na sztandar szkoły.

Po wspaniałej akademii pani dyrektor Alicja Patalas, w obecności rodziców i nauczycieli pasowała uczniów, a wychowawczynie przekazywały im pierwsze legitymacje szkolne. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła uczniom samych sukcesów w nauce.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: pani Laura Walburg i pani Magdalena Mysłek. O oprawę muzyczną zadbały: pani Iwona Grotek, pani Grażyna Boroń i pani Katarzyna Zemler.