Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci klasa III „a” przygotowała przedstawienie pt. „Jak powstała książka”, a Samorząd Uczniowski zorganizował spotkanie z pisarzem – panem Arkadiuszem Niemirskim. Podczas spotkania autor książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych przeprowadził pogadankę na temat pisma i przy pomocy tablicy multimedialnej zaprezentował własną twórczość. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wyrazili wdzięczność za poświęcony czas wręczając panu Niemirskiemu kwiaty, gazetkę „PAUZĘ” oraz pamiątkową pocztówkę wielkanocną z podpisami nauczycieli i uczniów SP 313. Po spotkaniu pisarz rozdawał uczniom autografy. Dodatkowe informacje o autorze można znaleźć na stronie internetowej: http://www.niemirski.com/Arkadiusz_Niemirski/Start.html – zapraszamy.